Category

SUPPORT ONLINE

Yahoo Skype
Mr.Hùng 0902516164

Payment

Product name : Vương quốc Na uy
Price : Call
Quality :
Humidity :
Origin :
Warranty :
Assembly :
Zoom pic
  
 

Description

Mã quốc gia NOR
Thủ đô Oslo
Các thành phố chính Bergen, Trondheim, Stavanger
Dân tộc Germanic (người vùng bán đảo Scandinavia, vùng Alps và Baltic), Lappa (Sami).
Anh giáo phái Luther 87,8% (quốc giáo), các giáo hội Tin lành khác và Công giáo 3,8%, vô thần 3,2% (1980).
Diện tích 324.220 km2 (dt đất 307.860 km2)
Dân số 4.419.000
Khí hậu Ôn hoà dọc duyên hải, biến đổi bởi dòng hải lưu Bắc Đại tây dương; lạnh hơn ở nội địa; mưa quanh năm ở vùng duyên hải phía tây.
Ngôn ngữ tiếng Na uy (chính thức)
Tiền tệ 1 Norwegian Kroner (NOK) = 100 oere
Các tin liên quan
    Địa lý
    Dân cư
    Chính quyền
    Kinh tế
    Giao thông
    Việt Nam - Na uy sẽ tăng cường hợp tác về dầu khí, thủy sản
    Cơ hội làm ăn với Bắc Âu